Về chúng tôi

GIẤY CHỨNG NHẬN

GIẤY CHỨNG NHẬN

Giấy chứng nhận cơ sở: Chi nhánh Automated Cold Store - Công ty TNHH Châu Á đủ điều kiện An toàn thực phẩm.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH CỦA AUTOMATED COLD STORE

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH CỦA AUTOMATED COLD STORE

Chúng tôi ý thức được sứ mạng của mình là mang đến giải pháp nâng cao giá trị doanh nghiệp. Đây là một sứ mệnh cao cả, đòi hỏi nhiều tâm huyết. Để đạt được sứ mệnh này, chúng tôi luôn cố gắng hoàn hảo hóa hệ thống kho lạnh và kho đông lạnh. Dịch vụ chất lượng và giá cả hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp có một chuỗi cung ứng lạnh tốt, mở rộng thị phần và nâng tầm uy tín.

TỔNG QUAN VỀ ACS

TỔNG QUAN VỀ ACS

Bảo quản thực phẩm để đưa được sản phẩm tốt nhất đên tay khách hàng là trăn trở của nhiều doanh nghiệp. Thấu hiểu trăn trở ấy, AUTOMATED COLD STORE đã và đang triển khai các dịch vụ cho thuê kho lạnh và kho đông lạnh cho các doanh nghiệp trên khắp Việt Nam.