Phương án 3 tại chỗ

Kho lạnh Automated Cold Store giữ hoạt động với mô hình “3 tại chỗ”. Có gắng phục vụ ngành doanh nghiệp và Thành Phố HCM  trong giai đoạn chống dịch khó khăn. Việt Nam cố lên! Mình sẽ vượt qua! 

 

 
 

Bài viết liên quan

Thuỷ sản Hùng Vương (HVG): Chi 1.300 tỷ đầu tư kho lạnh 60.000 tấn, dự thu hồi vốn sau 4 năm

Thuỷ sản Hùng Vương (HVG): Chi 1.300 tỷ đầu tư kho lạnh 60.000 tấn, dự thu hồi vốn sau 4 năm

Đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng lạnh

Đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng lạnh