Công nghệ

PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN

PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN

Automated Cold Store cung cấp giải pháp tối ưu cho khách hàng sử dụng dịch vụ kho lạnh bằng hệ thống phần mềm gồm có phần mềm quản lí các con Robot SRM lấy cất hàng – crane control software và phần mềm quản lí hàng hóa – warehouse management software.

Kho Pallet lưu kho tự động ASRS

Kho Pallet lưu kho tự động ASRS

Hệ thống lưu kho bằng pallet có mật độ cao, tốc độ cao, và độ linh hoạt giúp hệ thống tự động AS/RS cho Pallet của Automated Cold Store trở thành hệ thống lưu kho tự động lớn nhất Châu Á.

HỆ THỐNG LƯU KHO - TRUY HỒI TỰ ĐỘNG ASRS

HỆ THỐNG LƯU KHO - TRUY HỒI TỰ ĐỘNG ASRS

Automated Cold Store cung cấp nhà kho thông minh hay còn gọi là kho hàng thông minh, nhà kho tự động, kho hàng tự động. Nhà kho thông minh là hệ thống lưu kho – truy hồi tự động (AS/RS) : là sự kết hợp của các thiết bị và sự kiểm soát, nhằm xử lý, lưu kho và truy hồi vật liệu với sự rõ ràng, chính xác và tốc độ. Các hệ thống lưu kho và truy hồi điều khiển bằng máy tính, được tích hợp hoàn toàn vào các quy trình sản xuất và phân phối.

TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ ASRS

TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ ASRS

ASRS – Automated Storage & Retrieval System – hệ thống lấy cất hàng hóa tự động là công nghệ hiện đại nhất được sử dụng trong các nhà kho hoàn toàn tự động.